Planteringar

Höörs kommun har anlagt flera stora planteringar med marktäckande växter av olika slag, ibland med inslag av blomsterlök.

Planteringarna byggs vanligtvis upp med ett marktäckande lager av perenner och en låg busksort. Därefter kommer högre buskar som blickfång och stombildare. De skapar kontraster med sin form eller bladfärg och planteringen får mer liv. Platser att besöka är Nya torg samt stationsområdena i Höör och Tjörnarp.

Perennplanteringar

Några planteringar består enbart av perenner med inslag av blomsterlök och är planterade i gatumiljö. Exempel på sådana planteringar finns på Gamla torg och på Södergatan. Även våra parker, som Tjurasjö och Enebacken, har vackra planteringar.

Blomsterprogram

Varje år planterar Höörs kommun ut vår-, sommar- och höstblommor i urnor och i andra växtmoduler runt om i kommunen. Vårblommorna kommer ut till påsk och sommarblommorna ska vara klara till midsommar. Planteringarnas utseende varierar och formges speciellt för varje år.

Utsmyckning vid högtider

Kommunen åstadkommer även utsmyckning vid jul och påsk på olika platser i utemiljön. Målet är att skapa trivsel och vackra intryck även under den mörkare årstiden.

Lökplanteringar

Tidigare fanns det ytterst lite blomsterlök på den allmänna platsmarken. Därför har kommunen satsat på att plantera just blomsterlök. Numera finns blomsterlöksplanteringar långt ut i villaområdena. De blommar från sen vinter till tidig sommar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.