Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Trafik och gator

I Höörs kommun är det Samhällsbyggnadssektor som ansvarar för allmänna platser. Allmänna platser är till exempel gator och torg, parker och gång- och cykelbanor.

Sektorn ansvarar också för trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsövervakning, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning. Inom trafikfrågor utfärdar vi lokala trafikföreskrifter, dispenser, transporttillstånd och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.