Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen kan ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet. I Höörs kommun söker din förening lotteritillståndet hos kultur- och fritidskontoret.

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och lotteriförordningen. I ett lotteri avgör slumpen vem som vinner. Endast ideella föreningar får sälja lotter – inte företag eller privatpersoner.

Mindre lotterier

Små lotterier kan din förening ordna utan tillstånd om det är en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i.

  • Lotteriet sker inom en liten sammanhållen krets som känner varandra och det är bestämt i förväg.
  • Lotteriet sker i samband med offentlig tillställning med allmännyttigt ändamål.

Om lotteriet är större än enligt ovanstående punkter måste du ha tillstånd av kommunen. Detta gäller även om du vill kunna sälja lotter till allmänheten – exempelvis utanför en butik eller genom dörrknackning.

Ideella föreningar

Söka lotteritillstånd kan ideella föreningar som:

  • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
  • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
  • inte vägrar någon inträde som medlem
  • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Vem ger tillstånd?

Höörs kommun beslutar om lotteritillstånd genom kultur- och fritidskontoret. Ansökningsblankett finns under Självservice – uppleva-göra. Om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner beslutar länsstyrelsen om tillståndet. Om lotteriet ska bedrivas i flera län, eller via internet, beslutar Lotteriinspektionen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.