Idrott, motion och friluftsliv

Höörs kommun vill bidra till trivsel och en aktiv fritid och ger ett brett utbud till dig som kommuninvånare eller besökare. Med ett flertal sport- och idrottsanläggningar runt om i kommunen och en vacker, varierad natur finns det något att göra för alla.

Några anläggningar och friluftsområden:

  • Jeppavallen – Färs och Frosta Arena
  • Höörs Bad och Sportcentrum
  • Ishallen
  • Frostavallens strövområde
  • Naturreservatet Lergravarna

Kul tillsammans

Idrott och motion har stor betydelse i människors vardagsliv. Att idrotta och motionera tillsammans med andra är viktigt för trivsel och hälsa. Därför erbjuder Höörs kommun en attraktiv levnadsmiljö med olika anläggningar för idrott och motion. De flesta idrottsanläggningarna ägs av kommunen men några föreningar har också egna anläggningar.

Fotboll och parkour

Friidrottsanläggningen Jeppavallen – Färs och Frosta Arena, Höörs största idrottsanläggning, genomgick en grundlig renovering 2016. Anläggningen är tillgänglighetsanpassad för dagens krav och på området finns bland annat en konstgräsplan och två naturgräsplaner för fotboll. Anläggningen har ett syntetbelagt område för friidrottens alla grenar som är godkänt för tävling på nationell nivå. På området finns även ett utegym och en enklare parkourbana. Jeppavallen används av skolor och föreningar men är också tillgänglig för dig som privatperson.

Naturupplevelser

Höörs kommun är också rik på naturupplevelser och vi jobbar ständigt med att förbättra service och tillgänglighet för att så många som möjligt ska få tillgång till naturområden och sjöar runt om i kommunen. I Frostavallens strövområde, som har fem olika vandringsslingor, är exempelvis en av slingorna anpassad för dig som har en funktionsvariation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.