Bilda förening

Föreningslivet i Höörs kommun är rikt. Det finns över 100 föreningar registrerade i nämnden för Kultur, arbete och folkhälsa register. Vem som helst kan bilda en förening men det finns vissa krav du måste uppfylla.

För att din förening ska vara bidragsberättigad hos nämnden för Kultur, arbete och folkhälsa så måste den uppfylla vissa krav. Alla föreningar som ansöker måste ha en vald styrelse och revisorer. Dessutom ska föreningen bland annat ha:

  • antagna stadgar
  • ett plus- eller bankgirokonto

Mer information om vad som krävs hittar du i bidragsreglerna.

Ungdomsförening

Vill du bilda en ungdomsförening som får bidrag för sin verksamhet måste ni vara minst 10 medlemmar i åldern 5-20 år och träffas minst 10 gånger per år, samt vara anslutna till en riksorganisation.

Ansök i god tid

Kontakta Kultur, arbete och folkhälsa i god tid om du planerar att bilda en förening så hjälper vi dig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.