Bemanningsenheten

Bemanningsenhetens främsta uppgift är att rekrytera och samordna vikariebehovet inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsvariation. I enheten finns all timavlönad personal samt vår tillsvidareanställda poolpersonal.

Bemanningsenheten är en centralt placerad enhet som arbetar mot alla verksamheter inom social sektor.

Utbildning

Kvalifikationer för att arbeta som vikarie i Bemanningsenheten är i första hand formell utbildning som till exempel omvårdnadsprogrammet eller personlig assistentutbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är beredd att ställa dig bakom social sektors värdegrund. Timavlönade som anställs utan formell utbildning, uppmuntras att utbilda sig inom yrket.

Time Care Pool

I Bemanningsenheten får du som timvikarie inflytande över när och hur mycket du vill arbeta genom vårt IT-baserade bokningssystem Time Care Pool.
Du planerar själv in den tid du vill arbeta i en personlig kalender. När Bemanningsenheten får in en beställning på en vakant arbetstur, bokas du direkt via sms eller e-post.

Utdrag från belastningsregistret

När du skickar in en intresseanmälan till oss ska du samtidigt begära utdrag från belastningsregistret.
Du beställer utdrag från belastningsregistret hos polisen. Beställ för både enskild person och för arbete med barn med funktionsnedsättning.
Observera att utdrag för enskild persons utdrag ska du ta med till anställande chef i obrutet kuvert.
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning är giltigt i 1 år.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret

Jag vill göra en intresseanmälan

Riktlinjer

Som anställd jobbar du efter tydliga riktlinjer som är framtagna tillsammans med anställda i Bemanningsenheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.