Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Årskurs 4 flyttar till Enebackeskolan

Blivande årskurs fyra på Tjörnarps skola ska samordnas med årskurs fyra på Enebackeskolan från och med läsåret 2018/2019. Det beslutade Barn- och utbildningsnämnden igår.

Beslutet berör sju elever. Nämnden var inte enig och ärendet avgjordes genom omröstning där sex ledamöter röstade för och tre röstade emot.

Åtgärden är en del av ett sparpaket för att Barn- och utbildningsnämnden ska klara att hålla sig inom de budgetramar som kommunfullmäktige beslutat. Ärendet har varit uppe vid flera tidigare sammanträden.

Protokollet från mötet kommer att publiceras i sammanträdesportalen under dagen.

Se tidigare artiklar:
Ärendet om årskurs 4 tas upp igen
Årskurs fyra stannar i Tjörnarp
Beslut om förändringar inom förskola och skola

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.