Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 april klockan 19.00, på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. I dessa tider ber vi dig att följa sammanträdet via vår webbsändning.

På dagordningen står bland annat årsredovisningen för Höörs kommun och detaljplan för del av Höör 53:1 (Förskola Björkgatan).

Se sammanträdet på webben: Länk till sändningen 

På kommunfullmäktiges hemsida hittar du kallelsen i sin helhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.