Möten, kallelser och protokoll

Kallelser och handlingar till olika sammanträden publiceras samtidigt som de skickas ut till ledamöterna, normalt cirka en vecka innan mötet. Protokoll från möten publiceras så snart de justerats.

Material som är sekretesskyddat enligt Lagen om offentlighet och sekretess (OSL), eller omfattas av Personuppgiftslagen (PuL) kommer inte vara tillgängligt på hemsidan. Handlingar som omfattas av PuL kan du ta del av genom att kontakta kansliet på kommunhuset.

Endast kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

VA-GIS nämnden

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.