Möten, kallelser och protokoll

Kallelser och handlingar till olika sammanträden publiceras samtidigt som de skickas ut till ledamöterna, normalt cirka en vecka innan mötet. Protokoll från möten publiceras så snart de justerats.

Material som är sekretesskyddat enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL), eller omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer inte att vara tillgängligt digitalt. Handlingar som omfattas av GDPR kan du ta del av genom att kontakta kansliet.

Publicering av kallelser, handlingar och protokoll

Kallelser med handlingar och protokoll publiceras från och med september 2017 i vår sammanträdesportal (Meetings plus). Det finns flera fördelar med detta system. Du kan välja att använda portalen med eller utan användarkonto, men som inloggad får du tillgång till fler funktioner:

  • Du kan favoritmarkera en nämnd eller styrelse.
  • Du kan prenumerera på information från en nämnd eller styrelse.
  • Du kan bevaka sökord och få en notifiering när en handling som innehåller det sökordet publiceras.

Läs mer om sammanträdesportalen

Gå till sammanträdesportalen

Tidigare handlingar

Protokoll och handlingar som publicerats före september 2017 hittar du på respektive nämnds eller styrelses sida.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Socialnämnden

Tekniska nämnden

VA-Räddningstjänstnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.