Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och sammanträder en gång i månaden. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i ärenden som kommunens budget, kommunal skattesats, taxor och andra större, övergripande frågor.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder:

  • 13 mars klockan 19.00
  • 17 april klockan 19.00
  • 22 maj klockan 19.00
  • 19 juni klockan 18.00
  • 28 augusti klockan 19.00
  • 25 september klockan 19.00

Plats: Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör

Se sammanträdet på webben: Länk till sändningen

Se tidigare sammanträden på webben: Länk till tidigare sändningar

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll hittar du i Sammanträdesportalen.

Läs mer om sammanträdesportalen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.