Nya stadsdelen ”Maglehill väst” ute på samråd

”Maglehill väst” ingår i en ny stadsdel som planeras i västra Höör. Stadsdelen är ett utpräglat villaområde som kan ha inslag av annan lägre bebyggelse som exempelvis radhus eller parhus i 1-2 våningar.

Detaljplanen omfattar cirka 30 villatomter och utbyggnaden följer gällande Översiktsplan från 2018 och ”Stadsdelsprogram för västra Höör” som godkändes av Kommunstyrelsen i februari i år.

Eftertraktad bostadsform

Bostäderna innebär att fler får möjlighet att bo relativt centrumnära med cirka 1,5 kilometer till stationen och service i centrum. Med planerat område för förskola, skola och idrottshall direkt intill och gång- och cykelväg till stationen och centrum, skapas möjlighet för ett hållbart boende.

Detaljplanen ställs nu ut för samråd. Läs mer om detaljplaner

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.