Pågående planarbete

Här hittar du detaljplaner under arbete. Som medborgare har du möjlighet att påverka planeringen genom att lämna synpunkter under de perioder planerna är ute på samråd eller granskning.

Att ta fram program och planer är en lång process med många inblandande. Läs mer om Planprocessen och Detaljplaner.

Ibland inleds detaljplanearbetet med ett planprogram som anger mål och utgångspunkter för detaljplaner. Aktuella planprogram hittar du här, på sidan Program och strategier.

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser och tillhörande beskrivning som styr hur ett område får användas och bebyggas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.