Pågående planarbete

Planer och program som är under arbete redovisas här. Som medborgare har du möjlighet att påverka planeringen genom att lämna synpunkter under de perioder planerna eller programmen är ute på samråd eller granskning.

Att ta fram program och planer är en lång process med många inblandande. Läs mer om Planprocessen och Detaljplaner.

Program

Program kan sägas vara en förstudie till en detaljplan. Program tas framförallt fram för lite större byggprojekt och sådana projekt som kan innebära stor inverkan på omgivningen.

Pågående program

Planprogram för Hällbo 17, Hällbo 27 m.fl.
Planprogram för Elisefarm (Fogdarp 9:27 och Norrto 8:2)

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser och tillhörande beskrivning som styr hur ett område får användas och bebyggas.

Detaljplaner i tidigt skede

I det tidiga skedet finns oftast inga färdiga skisser. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna. Du hittar de beskrivningarna här, tillsammans med kommunstyrelsens beslut. När planarbetet kommer längre lägger vi ut mer information.

Pågående detaljplaner

Del av Höör 53:1 (Förskola Björkgatan)
Detaljplan för delar av Höör 19:7 och Åkersberg 1:6 (Maglehill väst)
Detaljplan för Sätofta 6:21 (Jägersbo)
Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl fastigheter (Maglehill norr)
Detaljplan för del av Ekeröd 6:4, Verksamhetsområde N södra delen
Detaljplan för Bosjökloster 1:714

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.