Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Pågående planarbete

Planer och program som är under arbete redovisas här. Som medborgare har du möjlighet att påverka planeringen genom att lämna synpunkter under de perioder planerna eller programmen är ute på samråd eller granskning.

Att ta fram program och planer är en lång process med många inblandande. Läs mer om Planprocessen och Detaljplaner.

Program

Program kan sägas vara en förstudie till en detaljplan. Program tas framförallt fram för lite större byggprojekt och sådana projekt som kan innebära stor inverkan på omgivningen.

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser och tillhörande beskrivning som styr hur ett område får användas och bebyggas.

Pågående detaljplaner

Höör 57:17 m. fl (etapp 2b och 3 Kvarnbäck)
Bokehall och Bokeslund
Fogdaröd 8:2
Räven 1 m fl (Västra stationsområdet)
Blommeröd (bostäder)
Orups park (bostäder, kultur med mera)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.