Pågående planarbete

Planer och program som är under arbete redovisas här. Som medborgare har du möjlighet att påverka planeringen genom att lämna synpunkter under de perioder planerna eller programmen är ute på samråd eller granskning.

Att ta fram program och planer är en lång process med många inblandande. Läs mer om Planprocessen och Detaljplaner.

Program

Program kan sägas vara en förstudie till en detaljplan. Program tas framförallt fram för lite större byggprojekt och sådana projekt som kan innebära stor inverkan på omgivningen.

Pågående program

Stadsdelsprogram för västra Höör

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser och tillhörande beskrivning som styr hur ett område får användas och bebyggas.

Pågående detaljplaner

Del av Höör 53:1 (Förskola Björkgatan)
Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter (Maglehill)
Blommeröd (bostäder)
Sätofta 6:89 m fl

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.