Pågående planarbete

Planer och program som är under arbete redovisas här. Som medborgare har du möjlighet att påverka planeringen genom att lämna synpunkter under de perioder de är ute på samråd eller granskning.

Att ta fram program och planer är en lång process med många inblandande. Läs mer om Planprocessen och Detaljplaner.

Program

Program kan sägas vara en förstudie till en detaljplan. Program tas framförallt fram för lite större byggprojekt och sådana projekt som kan innebära stor inverkan på omgivningen.

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser och tillhörande beskrivning som styr hur ett område får användas och bebyggas.

Blommeröd (bostäder)
Sjunnerup 2:9 m. fl. Verksamhetsområde N södra delen och Ekeröd 6:4
Orups park (bostad, kultur m m)
Skogsviolen 1-4 och del av Höör 53:1 (bostäder utmed Violgatan)
Sätofta 18:54 m fl fastigheter, ny förskola vid Sätoftaskolan
Ängsbyn (varsamhetsreglering för bostäder)
Eskil 1-10 (upphävande av tomtindelning)
Koriandern etapp 2a Kvarnbäck

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.