Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Nya stadsdelen ”Maglehill väst” ute på samråd

”Maglehill väst” ingår i en ny stadsdel som planeras i västra Höör. Stadsdelen är ett utpräglat villaområde som kan ha inslag av annan lägre bebyggelse som exempelvis radhus eller parhus i 1-2 våningar.

Detaljplanen omfattar cirka 30 villatomter och utbyggnaden följer gällande Översiktsplan från 2018 och ”Stadsdelsprogram för västra Höör” som godkändes av Kommunstyrelsen i februari i år.

Eftertraktad bostadsform

Bostäderna innebär att fler får möjlighet att bo relativt centrumnära med cirka 1,5 kilometer till stationen och service i centrum. Med planerat område för förskola, skola och idrottshall direkt intill och gång- och cykelväg till stationen och centrum, skapas möjlighet för ett hållbart boende.

Detaljplanen ställs nu ut för samråd. Läs mer om detaljplanen här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.