Regler på Kulturgården

Vi arbetar för att Kulturgården ska vara en trygg och inkluderande mötesplats för alla unga från årskurs 5 - gymnasiet. Deltagare ska vara registrerade i Ungdomsappen. När du registrerar dig i Ungdomsappen accepterar du samtidigt Kulturgårdens regler:

På Kulturgården accepterar vi inte

  • kränkningar
  • mobbning
  • diskriminering
  • främlingsfientlighet och rasism
  • hot och våld (även skojbråk)
  • skadegörelse
  • alkohol och droger

Konsekvenser om du bryter mot reglerna:

  • Om reglerna inte följs kan besökaren bli avstängd och föräldrar kontaktas.
  • Om det finns skäl för det gör vi en orosanmälan hos socialtjänsten.
  • Brottsliga handlingar polisanmäls.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.