Regler på Kulturgården

Kulturgårdens verksamhet riktar sig till unga från 11 till 18 år. Det är gratis att delta i verksamheten. Som deltagare behöver du fylla i en deltagaranmälan.

Genom att fylla i deltagaranmälan accepterar du att följa Kulturgårdens regler:

 • Jag vet att på Kulturgården tolererar vi inte rasism, homofobi, transfobi, sexism, funkofobi eller annan kränkande behandling
 • Jag tar ansvar för vad jag gör och säger
 • Jag vet att droger och alkohol är förbjudet i Kulturgårdens lokaler
 • Jag vet att all form av våld, stöld eller skadegörelse anmäls

Till deltagaranmälan

Konsekvenser om du bryter mot reglerna:

 • Vi kontaktar dina föräldrar
 • Brottsliga handlingar polisanmäls
 • Om det finns skäl för det gör vi en orosanmälan hos socialtjänsten
 • Om du bryter mot reglerna upprepade gånger blir du avstängd. Brottsliga händelser leder till direkt avstängning.

Såhär arbetar vi på Kulturgården

På Kulturgården arbetar vi utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Vi gör inte skillnad på folk på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller funktionsvariationer. Vi arbetar aktivt med att ifrågasätta normer.

Ledord för all verksamhet på Kulturgården är:

 • Delaktighet
 • Hållbarhet
 • Mångfald
 • Respekt

Vi visar respekt för varandra och omfamnar allas olikheter. Här kan du vara dig själv så länge du inte inkräktar på andras rätt att vara sig själva.

Som besökare på Kulturgården har du möjlighet att påverka verksamheten. Vi tar dina åsikter och förslag på allvar och låter det avspegla sig i det vi gör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.