Kommunfakta

Höör ligger mitt i Skåne, nära naturen och storstadsregionen runt Öresund. Järnvägen har betytt mycket för Höörs utveckling. Antalet invånare har ökat stadigt sedan 1970-talet.

Höör i sju punkter

  • I hela kommunen bor drygt 17297 personer, varav cirka 9000 i tätorten Höör.
  • Stambanan invigdes 1858. Pågatågstrafiken startade 1987.
  • Drygt 6000 personer arbetspendlar dagligen till och från Höör.
  • I kommunen finns cirka 1700 företag.
  • Höörs kommun har cirka 1100 anställda.
  • Det finns sex sjöar. Alla är fina badsjöar.
  • Skånes djurpark är vårt mest kända besöksmål.

Mer fakta om Höör

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.