Kommunfakta

Höör ligger mitt i Skåne, nära naturen och storstadsregionen runt Öresund. Järnvägen har betytt mycket för Höörs utveckling. Antalet invånare har ökat stadigt sedan 1970-talet.

Höör i sju punkter

  • I hela kommunen bor drygt 17 000 personer, varav cirka 10 000 i tätorten Höör.
  • Stambanan invigdes 1858. Pågatågstrafiken startade 1987.
  • I kommunen finns cirka 2 000 företag.
  • Höörs kommun har cirka 1 400 anställda.
  • Drygt 2 000 personer arbetspendlar dagligen till Höör och 5 000 personer från Höör.
  • Det finns sex sjöar. Alla är fina badsjöar.
  • Skånes djurpark är kommunens mest kända besöksmål.

Mer fakta om Höör

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.