Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Politik och demokrati

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad de politiska nämnderna bestämmer. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter och förslag.

Under rubriken Möten, kallelser och protokoll publiceras kallelser och handlingar inför de politiska sammanträdena. I protokollen kan du i efterhand se vilka beslut som fattats. Kommunfullmäktiges sammanträden kan du följa i direktsändning på webben. Du kan även se mötet i efterhand.

Så här styrs Höörs kommun under mandatperioden 2019-2022

Höörs kommun styrs av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, och Kristdemokraterna. Tillsammans har de 19 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige.

Kommunalråd

Johan Svahnberg (M) är kommunalråd på heltid och är även kommunstyrelsens ordförande.

Utöver kommunalrådet finns fem deltidsarvoderade politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott, för att förbereda beslut och politiskt styra kommunen.

De flesta politiker i Höör är fritidspolitiker som har timarvode för den tid de tillbringar i sammanträde samt en del av den tid som krävs för att förbereda sig och läsa in sig på ärenden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.