Politik och demokrati

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad de politiska nämnderna bestämmer. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter och förslag.

Under rubriken Möten, kallelser och protokoll publiceras kallelser och handlingar inför de politiska sammanträdena. I protokollen kan du i efterhand se vilka beslut som fattats. Kommunfullmäktiges sammanträden kan du följa i direktsändning på webben. Du kan även se mötet i efterhand.

Så här styrs Höörs kommun under mandatperioden 2015-2018

Höörs kommun styrs av sex partier i två grupperingar. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildar tillsammans Partnerskapet. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar Treklövern. Partnerskapet har 16 mandat i kommunfullmäktige, medan Treklövern har 14 mandat. De två grupperingarna har enats om att styra Höör under den innevarande mandatperioden.

Ordförandeposterna i nämnderna är jämt fördelade mellan de två grupperingarna. Målet är att i samförstånd styra Höörs kommun. Om enighet inte kan uppnås i en fråga går den till avgörande i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Liberalerna och Sverigedemokraterna står utanför samarbetet.

Två kommunalråd

I Höörs kommun finns två kommunalråd. Den ena posten på heltid och den andra på deltid. Stefan Lissmark (S) är kommunalråd på heltid och är även kommunstyrelsens ordförande. På deltidsuppdraget finns Anna Palm (M) som också är kommunstyrelsens förste vice ordförande. Utöver kommunalråden finns fyra deltidsarvoderade politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott, för att förbereda beslut och politiskt styra kommunen. De flesta politiker i Höör är fritidspolitiker som har timarvode för den tid de tillbringar i sammanträde samt en del av den tid som krävs för att förbereda sig och läsa in sig på ärenden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.