SEFOS – säker digital kommunikation

Från den 24 januari använder Höörs kommun tjänsten SEFOS för att kommunicera känslig information, sekretess- och personuppgifter med medborgare, myndigheter och andra intressenter.

Det gör att ni som medborgare kan få meddelande från Höörs kommun (där SEFOS finns med i rubrikraden) om ni har ärenden där personuppgifter ingår. För att säkerställa att utskicket är från kommunen finns tips nedan.

Säkra meddelanden

När du får ett säkert meddelande via SEFOS får du e-post eller sms med avsändare Höörs kommun (noreply@hoor.se). För att läsa meddelandet behöver du klicka på länken i meddelandet och identifiera dig antingen via Svensk e-legitimation (exempelvis Bank-ID) eller sms beroende på informationen i meddelandet.

Du läser och svarar på meddelanden via SEFOS webbplats (sefos.hoor.se). Du behöver inte ladda ner någon programvara eller app.

Meddelanden gallras bort automatiskt 35 dagar efter sista aktivitet.

Säkra videomöten

När du får en inbjudan till ett videomöte via SEFOS med Höörs kommun som avsändare (@hoor.se) behöver du verifiera dig antingen via Svensk e-legitimation (exempelvis Bank-ID), e-post och sms. Du kan ansluta dig tidigast 15 minuter innan mötets start.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.