EU-verksamheter

Söker du information om EU, om olika EU-program och fonder? Rådgivning och stöd finns i olika former beroende på om du är privatperson, förening, företag eller kommun.

Som privatperson eller förening ska du kontakta Europa Direkt i Hässleholm. Företagare kan söka stöd i ett annat nätverk, Enterprise Europe Network.

Europa Direkt

Europa Direkt vänder sig till privatpersoner, skolklasser och föreningar. Här kan du få svar på frågor och hjälp att komma i kontakt med EU:s olika institutioner. Europa Direkt i Hässleholm ordnar också debatter, föreläsningar och utbildningar. Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala aktörer.

Rådgivning och service till företag

Du som är företagare kan vända dig till Enterprise Europe Network som erbjuder:

  • information och rådgivning om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering,
  • förmedling av internationella affärskontakter, främst inom EU,
  • service vid teknik- och forskningssamarbete.

EU-kontoret i Hässleholm

Höörs kommun driver ett EU-kontor tillsammans med åtta andra kommuner. Kontoret ligger i Hässleholm. Uppdraget är att stödja kommunerna med ansökningar om EU-medel för olika utvecklingsprojekt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.