Kommunens organisation

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos politikerna, de förtroendevalda.

För att utföra det praktiska arbetet finns en förvaltningsorganisation med omkring 1000 anställda. Förvaltningsorganisationen i Höörs kommun är indelad i sektorer, till exempel barn- och utbildningssektorn och social sektor. Varje sektor styrs av en eller flera politiska nämnder.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.