Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Städning av gator och trottoarer

Kommunens allmänna platser som gator, torg och gång- och cykelvägar sopas kontinuerligt vid behov med maskin.

Två gånger per år utförs större maskinsopningar. Vårstädning då vinterns sandningsgrus sopas upp, sandsopning, och höststädning då vi sopar upp löv.

Delat ansvar

I Höör har kommunen och fastighetsägarna ett delat ansvar för renhållning kring de kommunala gatorna. Detta ansvar har fördelats så att kommunen ansvarar för gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser medan fastighetsägaren ansvarar för gångbaneutrymmen mellan fastigheten och själva gatan.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du bland annat för att:

Gångbanerenhållning

Som fastighetsägare ska du även:

  • Ta bort ogräs
  • Avlägsna snö och is
  • Vid halka sanda så snart som möjligt
  • Sopa upp sandningsgrus (efter vintern)
  • Hålla galler till rännstensbrunnar fria

Föreskrifter om gångbanerenhållning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.