Klipp häcken

Det är en härlig tid när det växer och frodas men det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till att växtligheten inte växer ut i gångbana, cykelbana och körbana så att trafiksäkerheten eller framkomligheten äventyras.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 70 centimeter. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gång- och cykelvägen.

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- och cykelväg.

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom din egen fastighet. Växer buskarna sig utanför fastigheten kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till att det finns en fri höjd för trafikanterna samt att trafikmärken och gatubelysning inte skyms av växtlighet.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

Plantera på rätt ställe

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 centimeter innanför fastighetsgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför fastighetsgränsen. Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här.

Vite för försumlighet

Byggenheten är tillsynsmyndighet för dessa frågor. Kommunen brukar göra besiktningsrundor och påpekar då för berörd fastighetsägare om åtgärder behövs. Om ett påpekande inte hörsammas kan det bli föremål för vite för försumlighet med växtbeskärning. Vite är ett tvångsbelopp som en myndighet meddelar i ett föreläggande. Vitet består av ett penningbelopp som du måste betala om du inte åtgärdar vad som står i föreläggandet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.