Klipp häcken

Det är en härlig tid när det växer och frodas men det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till att växtligheten inte växer ut i gångbana, cykelbana och körbana så att trafiksäkerheten eller framkomligheten äventyras. Om häckar och trädgrenar växer ut i exempelvis gångbana hindras gående, rullstolsburna med flera från att via gångbanor och liknande ta sig fram trafiksäkert. Rullstolsburna kan tvingas vända om och synsvaga och blinda kan göra sig väldigt illa på utstickande växtlighet.

Gångbanor är till för gångtrafikanter

Gångbanors syfte är att separera fotgängare från bilister. Även gator utan gångbanor har gångyta för gående. Denna yta mellan fastighet och körbana kallas motlut och är avsedd för gångtrafikanter. Många bilister parkerar tyvärr där för att inte vara i vägen för andra bilister. Följden blir att gående tvingas gå runt bilen och hamnar då långt ute i körbanan. Detsamma gäller om häckar och träd växer ut från fastighet på gångbana. Även då tvingas gående ut i körbanan.

Vilka höjder gäller?

Fri höjd utan växtlighet över gångbana skall vara 2,5 meter, över cykelbana 3,2 meter och över körbana 4,6 meter. Tänk på att blad, blommor, regn och snö tynger ner grenar. Beakta också att du under växtsäsongen kan behöva klippa flera gånger för att ha framkomliga vägar. Om du klipper växtlighet en bit innanför tomtgräns så dröjer det lite längre innan du behöver klippa nästa gång.

Vite för försumlighet

Miljö- och byggmyndigheten är tillsynsmyndighet för dessa frågor. Kommunen brukar göra besiktningsrundor och påpekar då för berörd fastighetsägare om åtgärder fordras. Om ett påpekande inte hörsammas kan det bli föremål för vite för försumlighet med växtbeskärning. (Vite är ett tvångsbelopp som en myndighet meddelar i ett föreläggande. Vitet består av ett penningbelopp, som du måste betala om du inte åtgärdar vad som står i föreläggandet.)

Vad säger Plan- och bygglagen?

Utdrag ur Plan- och bygglagen 8 kap 15 §: ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.