Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Städning av gator och trottoarer

Kommunens allmänna platser som gator, torg och gång- och cykelvägar sopas kontinuerligt vid behov med maskin.

Två gånger per år utförs större maskinsopningar. Vårstädning då vinterns sandningsgrus sopas upp, sandsopning, och höststädning då vi sopar upp löv.

Delat ansvar

I Höör har kommunen och fastighetsägarna ett delat ansvar för renhållning kring de kommunala gatorna. Detta ansvar har fördelats så att kommunen ansvarar för gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser medan fastighetsägaren ansvarar för gångbaneutrymmen mellan fastigheten och själva gatan.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du bland annat för att:

Gångbanerenhållning

Som fastighetsägare ska du även:

  • Ta bort ogräs
  • Avlägsna snö och is
  • Vid halka sanda så snart som möjligt
  • Sopa upp sandningsgrus (efter vintern)
  • Hålla galler till rännstensbrunnar fria

Föreskrifter om gångbanerenhållning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.