Lekplatser

Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. Inspirerande och utmanande lekplatser har en allt viktigare roll att fylla och Höörs kommun satsar på lekplatser som är både roliga och säkra.

Åhusparkens lekplats
Foto: Kristina Johannesson

Det finns 20 kommunala lekplatser i kommunen, några lite större och några lite mindre.

Ambitionen är att alla lekplatser ska erbjuda något kreativt och roligt för att stimulera leklusten. Lekplatserna ligger ofta i nära anslutning till gröna friytor som lämpar sig för bollspel och andra utrymmeskrävande aktiviteter.

För den som vill fylla på energi med en medhavd fika erbjuder vi picknickmöbler på de flesta av våra lekplatser.

Varierande lekplatser för alla åldrar

Sedan 2013 arbetar Höörs kommun aktivt med att rusta upp och renovera sina lekplatser och en stor del av våra lekplatser har genomgått en genomgripande renovering sedan dess. Målet och ambitionen är att kunna erbjuda olika typer av lekplatser med variation i innehållet.

Lekplatserna riktar sig ibland till specifika åldersgrupper eftersom barn i olika åldrar leker på olika sätt. Flera av lekplatserna har också fokus på lek för alla åldrar. Våra motorikbanor är populära exempel på där barn och vuxna kan leka och ha roligt tillsammans.

En viktig mötesplats

Förutom att lekplatser uppmuntrar till utomhusvistelse och rörelse så har de en viktig social funktion eftersom de fungerar som en bra mötesplats för den som vill hitta och lära känna nya kamrater och bekanta. Här möts alla på samma villkor och lekplatsen erbjuder en bra aktivitet att samlas omkring.

Var med och påverka

I samband med att kommunen planerar för en större renovering av en lekplats bjuder vi in till medborgardialog. Det är viktigt för oss att få veta vad ni som använder lekplatserna har för önskemål och synpunkter och vi brukar finnas ute på plats, bjuda på fika och lyssna in vad ni har att säga. Synpunkterna bakar vi sedan in i lösningarna när vi påbörjar skissarbetet.

När planering och anläggning är klart bjuder vi in till en invigning för att uppmärksamma och fira den nya lekplatsen!

Drift och säkerhet

Vi vill erbjuda trevliga och säkra lekmiljöer och genomför därför lekplatsbesiktningar enligt standarden SS-EN 1176 och 1177.

Utöver detta har gatu- och parkenheten tillsyn av lekplatserna varje vecka. Skulle olyckan vara framme så kan du hjälpa till så det inte händer igen genom att fylla i blanketten incident- och olycksrapport på lekplats.

Felanmälan

Du hjälper oss att hålla lekplatser fina och säkra genom att anmäla fel i vår e-tjänst eller lämna dina synpunkter till oss.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.