Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Nationella minoriteter

De nationella minoriteterna i Sverige har särskilda rättigheter till information, skydd för sina språk och kulturer samt inflytande i frågor som berör dem.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (är även ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med de mänskliga rättigheterna.

Fem nationella minoritetsspråk

De historiska minoritetsspråken i Sverige är jiddisch, romani chib (alla varieteter), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli. Särskilt viktiga är barns rättigheter till sitt språk och sin minoritetskultur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.