Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Kristeam och krishantering

Vid svåra olyckor och kritiska situationer som berör invånare i kommunen kan krisstöd upprättas. Specialister inom berörda fackområden kan komma att kopplas in.

Vad är krisstöd?

 • Krisstöd arbetar med psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. Ytterst ansvarig för verksamheten är Kommunstyrelsen.
 • Krisstöd kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.
 • Krisstöd kallas samman av kommunens krisledningsnämnd, räddningsledare eller socialchef.

Krisstöds uppdrag är:

 •  att stödja drabbade individer och familjer,
 •  att vid behov upprätta informations- och stödcentrum,
 •  att samverka med andra organisationer vid en olycka eller kris,
 •  att verka för utbildning av den egna organisationen.

Krisstöd kan också erbjuda omhändertagande i det akuta skedet och därigenom förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt. Det kan vara i form av medmänskligt stöd, hjälp att lösa praktiska problem, avlastande samtal eller att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas till dem som kan det.

Krisstöd i Höör består av företrädare för:

 • Kommunledningen
 • Vård- och omsorgssektorn
 • Barn- och utbildningssektorn
 • Individ- och familjeomsorgen
 • Räddningstjänsten
 • Svenska kyrkan
 • Primärvården
 • Polismyndigheten

Beslut om att aktivera och sammankalla kristeamet fattas av företrädare för kommunledningen.

Vid olika situationer kan frivilligorganisationer knytas till insatser som beslutats av Krisstöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.