Funktionsnedsättning

Du som behöver särskilt stöd på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan få stöd och service utifrån dina behov. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av stöd som anpassas efter individuella behov. Verksamheterna syftar till att ge:

  • stöd för att underlätta boendet och bryta isolering
  • stöd i personlig omvårdnad
  • stöd för att delta i samhällslivet
  • stöd för att delta i fritidsaktiviteter
  • möjlighet för anhöriga att få avlösning
  • tillsyn i anslutning till skoldagen
  • möjlighet till miljöombyte
  • boende i familjehem eller bostad med särskild service
  • meningsfull sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder

Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SOL) lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.