Gifta sig, partnerskap

I Sverige kan du välja att gifta dig religiöst eller borgerligt. Den borgerliga vigseln saknar religiösa inslag.

Äktenskapet är könsneutralt. Den som ingår äktenskap kan vara man, kvinna eller ha annan könsidentitet.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen Skåne. I Höörs kommun finns det fem vigselförrättare och ni väljer själva vigselförrättare för vigseln. Kontakta vigselförrättaren för att avtala dag, tid och plats som passar. Tag med giltiga legitimationshandlingar till vigseln.

Plats

Vigseln kan äga rum på valfri plats. Om ni önskar kan den ske i kommunhuset i ett speciellt inrett vigselrum. Om ni väljer annan plats kan det tillkomma en kostnad för körersättning för vigselförrättaren.

Vittnen

Två vittnen ska närvara under vigseln. Vittnena måste vara minst 15 år. Ni kan välja vittnen själva. Om vigseln sker i kommunhuset kan två tjänstepersoner närvara som vittnen.

Hindersprövning

Innan vigseln måste en hindersprövning göras. Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.
  • Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er redan är gift eller registrerad partner får ni inte gifta er.

På Skatteverkets hemsida finns mer information och blankett för ansökan om hindersprövning. Tänk på att lämna in ansökan i god tid. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Vigselintyg och registrering hos Skatteverket

Från Skatteverket får ni två papper som är viktiga att hålla reda på; svaret på hindersprövningen och ett vigselintyg. Båda ska lämnas till vigselförrättaren. Efter vigseln undertecknar vigselförrättaren vigselintyget som sedan ska skickas till Skatteverket för registrering i folkbokföringen. Det är vigselförrättaren som ansvarar för att det ifyllda vigselbeviset skickas till Skatteverket. Registreringen kan ta upp till 4-6 veckor.

Namnändring

Senast i samband med vigseln ska ni också anmäla till Skatteverket vilket eller vilka efternamn som ska gälla i äktenskapet. Det finns även möjlighet att behålla ett tidigare efternamn som mellannamn. Blankett och mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Vigselbevis

Direkt efter vigselakten får ni ett undertecknat vigselbevis. Detta har inget juridiskt värde utan är mer ett minne.

Kostnad

Att viga sig borgerligt kostar inget, men det kan tillkomma körersättning för vigselförrättaren.

Frågor?

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Medborgarcenter på Höörs kommun, 0413 – 280 00. Vi hjälper er gärna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.