Invandring och integration

Höörs kommun vill att du som nyanländ kommuninvånare ska få de bästa förutsättningarna för en bra integration.

Vi hjälper till med bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi ger undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och bidrar med information om hur samhället fungerar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.