Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Våld och hot

Känner du dig hotad eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma?

Det finns hjälp att få både via socialtjänsten och via Kriscentrum.

Kriscentrum i mellersta Skåne

Höör och sju andra kommuner har tillsammans ett kriscentrum. Du kan även vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp. Du kontaktar då social sektors reception som hjälper dig vidare, beroende på vilken hjälp du söker.

Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har därför ett särskilt ansvar att uppmärksamma dessa barn och ge dem stöd.

På individ- och familjeomsorgen möts du av socialsekreterare, familjebehandlare, behandlingsassistenter och assistenter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.