Våld och hot

Känner du dig hotad eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma?

Det finns hjälp att få både via socialtjänsten och via Kriscentrum.

Kriscentrum i mellersta Skåne

Höör och sju andra kommuner har tillsammans ett kriscentrum. Du kan även vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp. Du kontaktar då social sektors reception som hjälper dig vidare, beroende på vilken hjälp du söker.

Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har därför ett särskilt ansvar att uppmärksamma dessa barn och ge dem stöd.

På individ- och familjeomsorgen möts du av socialsekreterare, familjebehandlare, behandlingsassistenter och assistenter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.