Hot och våld

Är du hotad eller rädd för någon du känner? Blir du slagen hemma? Känner du dig begränsad i ditt liv eller på annat sätt utnyttjad eller förnedrad av någon närstående? Du kan få hjälp!

Det finns hjälp att få både via socialtjänsten och via Kriscentrum.

Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att uppmärksamma dessa barn och ge dem stöd.

Du kan vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp. Du kontaktar då medborgarcentrum som hjälper dig vidare, beroende på vilken hjälp du söker.

På individ- och familjeomsorgen möts du av socialsekreterare och behandlare.

Kriscentrum i mellersta Skåne

Höör och sju andra kommuner har tillsammans ett kriscentrum.

Kriscentrum är en samtalsmottagning för vuxna och barn. De arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Alla är välkomna, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.