Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Våld och hot

Känner du dig hotad eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma?

Det finns hjälp att få både via socialtjänsten och via Kriscentrum.

Kriscentrum i mellersta Skåne

Höör och sju andra kommuner har tillsammans ett kriscentrum. Du kan även vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp. Du kontaktar då social sektors reception som hjälper dig vidare, beroende på vilken hjälp du söker.

Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har därför ett särskilt ansvar att uppmärksamma dessa barn och ge dem stöd.

På individ- och familjeomsorgen möts du av socialsekreterare, familjebehandlare, behandlingsassistenter och assistenter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.