Äldre

För dig som är äldre och bor i Höörs kommun finns ett varierat utbud av aktiviteter att ta del av. Du kan få stöd med det du inte klarar av själv. Allt för att du ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. 

Omsorg och vård i Höörs kommun ska präglas av respekt och värdighet för dig som individ i enlighet med vår värdegrund. Vi strävar efter att det ska finnas ett nätverk av trygghet, service, omsorg och vård för alla äldre Höörsbor.

Att åldras i Höör

Omsorg och vård är en av kommunens viktigaste uppgifter. Målet är att så långt som möjligt ge dig som Höörsbo tillgång till omsorg och vård. Insatserna prövas utifrån varje enskild persons behov och görs upp i samråd med den det gäller.

Hjälpen kommer till dig

De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att tillgodose detta önskemål satsar Höörs kommun på social omsorg och hemsjukvård av god kvalitet. Omsorg och vårdarbetets viktigaste uppgift är att ge stöd i vardagen när den egna förmågan sviktar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.