Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Sjukvård och tandvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälsa och sjukvård, för personer som:

  •  bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  •  bor i bostad med särskild service enligt LSS
  •  vistas i dagverksamhet
  •  har behov av hemsjukvård

Ansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler. Ansvaret omfattar alla personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Läkare ingår inte

I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Medborgaren har oftast sin läkarkontakt via vårdcentral. Huvudman för dessa, och all övrig hälso- och sjukvård är landstinget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.