Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Folkhälsoarbete

Kommunen är en av flera aktörer som arbetar med folkhälsa. I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Men samtidigt växer skillnaderna i hälsa mellan olika grupper av människor.

Kommunens folkhälsopolitiska program genomgår just nu en revidering och ska fastställas under året.

Vi har också arbetat fram riktlinjer och en handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar och alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Planen ska användas i förebyggande syfte och vid misstanke eller upptäckt av missbruk bland ungdomar. ANDT-planen är antagen av kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.