Folkhälsoarbete

Kommunen är en av flera aktörer som arbetar med folkhälsa. I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Men samtidigt växer skillnaderna i hälsa mellan olika grupper av människor.

I Höörs kommun pågår en revidering av vårt folkhälsopolitiska program, som ska vara klart under 2017. Resultatet kommer att presenteras här.

Vi arbetar också med riktlinjer och en handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar och alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Det konkreta arbetet startar hösten 2017.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.