Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Folkhälsoarbete

Kommunen är en av flera aktörer som arbetar med folkhälsa. I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Men samtidigt växer skillnaderna i hälsa mellan olika grupper av människor.

Kommunens folkhälsopolitiska program genomgår just nu en revidering och ska fastställas under året.

Vi har också arbetat fram riktlinjer och en handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar och alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Planen ska användas i förebyggande syfte och vid misstanke eller upptäckt av missbruk bland ungdomar. ANDT-planen är antagen av kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.