Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Folkhälsoarbete

Kommunen är en av flera aktörer som arbetar med folkhälsa. I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Men samtidigt växer skillnaderna i hälsa mellan olika grupper av människor.

Kommunens folkhälsopolitiska program genomgår just nu en revidering och ska fastställas under året.

Vi har också arbetat fram riktlinjer och en handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar och alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Planen ska användas i förebyggande syfte och vid misstanke eller upptäckt av missbruk bland ungdomar. ANDT-planen är antagen av kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.