Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Resor, transporter och besök

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bland annat färdtjänst, ledsagarservice eller parkeringstillstånd.

Ledsagarservice

Om du inte kan åka på egen hand med färdtjänsten har du rätt att ha en ledsagare med dig under resan.
En ledsagare är en person som får följa med utan extra kostnad och som du ordnar själv.

Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med våra bussar och tåg, kan färdtjänst vara ett alternativ. Med särskilt tillstånd kan du bli beviljad färdtjänst. Du reser då med personbil eller specialfordon med serviceresor.

Färdtjänst kan du ha rätt till om du:

  • har svårt att på egen hand resa med den allmänna kollektivtrafiken och har en varaktig funktionsnedsättning, som beräknas vara i mer än tre månader.
  • bor i någon av de kommuner som Region Skåne har avtal om färdtjänst med.

Skånetrafikens färdtjänsthandläggare utreder och beslutar om du kan få färdtjänst.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Som rörelsehindrad kan du få ett tillstånd som tillåter dig att parkera på särskilda reserverade platser. Läs mer på vår sida om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.