Kvinnojour och mansjour

Är du våldsutsatt? Har du lämnat en våldsam relation? Mår du dåligt i din relation, men vet inte om det räknas som våld? Är du orolig för en vän eller närstående?

Kvinnojouren Lund

Kvinnojouren Lund erbjuder stöd oberoende av kön, sexuell läggning eller relationsform.
Vi lyssnar när du behöver prata. Vi kan ge dig råd och stöd för att du ska kunna förändra din situation
Alla samtal är anonyma och vi för inga journaler.

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som är utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du kan vara anonym, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Tolk finns.

  • Telefon: 020-50 50 50

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.