Missbruk och beroende

Du är välkommen att höra av dig till oss på socialtjänstens vuxenenhet för rådgivning, ansökan om stöd eller ansöka om behandling.

Upplever du att du själv har problem med:

  •    Alkohol, narkotika eller spel om pengar?
  •    Börjar du tappa kontrollen över något du trodde du kunde hantera och att konsekvenserna börjat bli kännbara?
  •    Har du försökt skära ner eller sluta men inte lyckats på egen hand?

Mottagning eller utredning

När du ringer oss får du prata med erfaren personal, som kan boka in ett rådgivande samtal med dig, ta emot orosanmälan, alternativt lyssna och ge råd via telefon. Tillsammans kommer ni fram till om du vill göra en ansökan om stöd för att göra den förändring, som du vill få till stånd så att din tillvaro blir bättre och mer välfungerande. Du kommer i så fall träffa en socialsekreterare under en period för att utreda vilket behov av stöd du har, så att eventuell stödinsats svarar för just dina behov på bästa sätt.

Om ni inte skulle välja att gå vidare med en ansökan enligt socialtjänstlagen, så finns ändå möjligheten att få stöd genom rådgivande samtal.

Intern öppenvård

Du som ansökt om stöd att ta dig ur ett problematiskt alkohol- eller narkotikaanvändande, alternativt ett problematiskt spelande om pengar, kan beviljas behandling i vår interna öppenvård.

Vår öppenvård är väldigt individanpassad, och sätter dig som medborgare främst. Du kommer att träffa någon av våra två behandlare, eller om behovet finns, båda två. Tillsammans med dem gör du upp din plan för att få till den förändringen du önskar. Det är dina mål mot förändring som gäller, inte våra. Ditt mål kan både vara att skära ner på konsumtionen, eller att få hjälp att sluta helt. Det är du själv som bestämmer över ditt liv och vi finns här för att vara en hjälp på vägen att nå dit.

Anhörigstöd

Lever du som anhörig till någon som har eller har haft, ett missbruk eller beroende? Då är du inte ensam. I Sverige räknar man med att cirka 4-5 miljoner människor lever i samma situation.

Som boende i Höörs kommun erbjuds du stöd och hjälp genom anhörigprogrammet, ett program uppdelat på sex träffar, med fokus på dig som anhörig, inte på personen med beroendet. Syftet är att stärka dig, och flytta fokus från den som har missbruket och dennes behov och problem till att frigöra dina egna resurser och potential för att bli starkare och växa som människa. Anhörigstödet ges både enskilt och i grupp.

Mariamottagningen för unga

Maria Skåne mellersta är en mottagning som är till för unga under 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen är även till för den unges föräldrar och närstående.

Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och behandling. För att lättast komma till oss ringer du till mottagningen på telefonnummer 046-17 40 99. All kontakt med oss är frivillig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.