Gatubelysning

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten. Samhällsbyggnadssektor ansvarar för gatubelysningen på kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och torg på allmän plats i kommunen.

En del av gatubelysningen ansvarar inte Höörs kommun för. Det gäller bland annat belysningen längs med väg 13 och 23. Det är Trafikverkets belysning och det är dit felanmälan ska göras.

Felanmälan

Det går inget automatiskt larm när en ljuskälla eller stolpe är trasig. Vi är därför glada om du hör av dig till oss och berättar när något inte fungerar. Du kan ringa, mejla eller använda e-tjänsten för Felanmälan. Beskriv så utförligt som möjligt vilken gatubelysning som är släckt, eller har ett annat fel som till exempel en öppen stolplucka, genom att ange exempelvis en gatuadress. Lämna gärna ditt namn och telefonnummer så att kommunens entreprenör kan kontakta dig för eventuella frågor.

Hur lång tid tar det?

När vi tagit har emot en felanmälan om en släckt gatlampa, kan det dröja upp till en månad innan lampan tänds igen. Det beror på att kommunens entreprenör åtgärdar enstaka fel med cirka fyra veckors intervaller.

Varför är det tänt mitt på dagen?

Om belysningen är tänd under dagtid, är det kommunens entreprenör som är ute och underhåller anläggningen. Det kan också vara något fel på anläggningen. Det kan ta tid innan fel åtgärdas om vi till exempel behöver beställa material eller om det är ett kabelfel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.