Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Trafiksäkerhet

Vår utgångspunkt är att allt ska göras för att förhindra att ingen ska skadas för livet eller dö på grund av trafiken. Både de som utformar och de som använder vägar och gator har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten.

Vi utför regelbundet olika åtgärder för att du ska känna dig säkrare när du vistas i trafiken.

Trafiksäkerhetsarbetet

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen syftar till att säkra en god och trygg miljö för kommuninvånarna. Årligen har det satsats cirka 3 miljoner kronor på gång- och cykelbanor och åtgärder för funktionshindrade.

Tänk på detta i trafiken

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.