Trafiksäkerhet

Vår utgångspunkt när vi arbetar med trafiksäkerhet är att allt ska göras för att förhindra att ingen ska skadas för livet eller dö på grund av trafiken. Både de som utformar och de som använder vägar och gator har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten.

Vi utför regelbundet olika åtgärder för att du ska känna dig säkrare när du vistas i trafiken.

Trafiksäkerhetsarbetet

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen syftar till att säkra en god och trygg miljö för kommuninvånarna. Årligen har det satsats cirka 3 miljoner kronor på gång- och cykelbanor och åtgärder för funktionshindrade.

Tänk på detta i trafiken

  • Följ trafikreglerna – de är till för att skydda dig och dina medtrafikanter.
  • Har du egen tomt? Då är du skyldig att klippa ner grönska som skymmer sikten i vägkorsningar och som skymmer vägmärken och gatubelysning.
  • Rapportera trafikfaror, exempelvis skymd sikt eller hål i vägen, till oss.
  • Använd reflex, du syns sämre i mörker än du tror.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.