Cykla

I Höör cyklar många året runt och att cykla är bra på många sätt. I jämförelse med andra transportmedel är cykeln ofta både billigare, snabbare och renare för miljön. Samtidigt får den som cyklar motion och bättre hälsa.

Höörs kommun vill uppmuntra dig som väljer att cykla. Fina cykelbanor, cykelparkeringar, centralt placerade cykelpumpar och reparationsställ är några av de satsningar som gjorts. Du som funderar på att skaffa en elcykel kan låna en eldriven trehjuling i vårt medborgarcenter innan du beslutar dig för att köpa en egen.

Parkera din cykel

Det är viktigt att du parkerar din cykel på anvisade platser. Cyklar som är felparkerade kan göra det svårt för synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram. Du som pendlar kan hyra en plats i cykelgarage med låsbara bås på Bangårdsgatan.

Får jag cykla på gångbana?

Barn upp till det år de fyller 8 får cykla på gångbanan om cykelbana saknas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.