Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Parkering

I centrala Höör finns det fem större allmänna parkeringsplatser. Utöver dessa finns det platser för gatuparkering med tillåtna parkeringstider från 15 minuter till 24 timmar.

De kommunala parkeringsplatserna är avgiftsfria men du behöver ibland använda p-skiva.

Pendlarparkering vid järnvägsstationen i Höörs tätort

Om du pendlar till arbete, skola eller annat, finns det parkeringsplatser i anslutning till järnvägsstationen. Vid Maglasätevägen söder om Åkersberg finns cirka 60 parkeringsplatser. Längs Bangårdsgatans södra sida finns det tre separata parkeringsplatser med vardera 45, 60 och 140 platser. På Bangårdsgatans norra sida finns en parkering med cirka 100 platser. På samtliga pendlarparkeringsplatser är uppställning tillåten i 24 timmar.

Pendlarparkering i Tjörnarps tätort

Vid Tjörnarps station finns två pendlarparkeringsplatser på östra sidan, längs med Landsvägen.  Du kan även parkera på pendlarparkering på västra sidan om stationen.

Pendlarparkeringar vid busshållplatser

Utmed E22, i Fogdarp och i Rolsberga, finns det pendlarparkeringar i anslutning till busshållplatser. Det är Trafikverket som ansvarar för dessa parkeringar.

Långtidsparkering

Om du tar tåget från Höör och behöver parkera mer än 24 timmar, finns en parkeringsplats med cirka 30 platser på Tvärgatan som tillåter parkering i 7 dygn.

P-skiva

I centrala Höör behöver du använda parkeringsskiva, p-skiva, som tidsmätningsinstrument på många kommunala parkeringsplatser. Vägmärken visar var du måste använda parkeringsskiva. Läs mer om parkeringsskiva.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning sker av gator, vägar och allmänna parkeringar inom Höörs kommun. Läs mer om parkeringsövervakning.

Hur lämnar jag information om felparkerade fordon?

Information om långtidsuppställda eller felparkerade fordon samt skrotbilar, på allmän plats, kan lämnas till samhällsbyggnadssektor. Läs mer om fordonsflyttning.

Årligen återkommande parkeringsförbud

För att underlätta sandsopning och snöröjning, gäller parkeringsförbud på vissa gator från 15 november till 15 april. Förbuden gäller för att kommunen ska kunna ploga snö och ta upp sand även där bilar ofta står parkerade. Var uppmärksam på skyltningen på respektive gata.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.