Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Utlämnande av allmänna handlingar

Ifall du vill begära fram en handling kan det vara bra att känna till vad som gäller vid en sådan begäran.

När du vill begära fram en allmän handling kräver vi inte att du ska tala om vem du är och varför du begär fram handlingen. Om du vill se handlingar eller uppgifter som är belagda med sekretess måste vi däremot veta vem du är och varför du begär fram handlingar.

I din begäran är det viktigt att du preciserar vad du vill ha. Ju mer precis du är i din begäran ju lättare blir det för myndigheten att lämna ut handlingen.

För kopiering av allmänna handlingar tas en avgift ut enligt taxa och avgiften ska betalas i förhand: 1-9 sidor får du gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, därutöver kostar det 2 kr per sida.

Snabb hantering

Ifall du besöker kommunen och har begärt att få ta del av handlingar ska de lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt” (TF 2 kap § 12). Ifall du har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig (till exempel om du mejlat eller ringt in din förfrågan) ska din begäran hanteras ”skyndsamt” (TF 2 kap § 13). ). Om du begärt fram handlingar med personuppgifter kommer vi inte att mejla dem till dig utan istället skicka dem med brev.

Enligt Justitieombudsmannen är ”så snart som möjligt” att lämna besked om utlämnandet samma dag som du gjort din begäran. Antingen ska myndigheten lämna ut handlingen eller ge besked om du inte har rätt att få ut den. Beskedet får lov att dröja någon eller några extra dagar ifall din begäran avser ett omfattande material eller för att myndigheten ska kunna ta ställning till om handlingen du efterfrågar är allmän och offentlig samt om den omfattas av sekretess.

Möjlighet att överklaga

Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet framgår hur du går tillväga för att överklaga.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.