Politik och demokrati

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad de politiska nämnderna bestämmer. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter och förslag.

Under rubriken Möten, kallelser och protokoll publiceras kallelser och handlingar inför de politiska sammanträdena. I protokollen kan du i efterhand se vilka beslut som fattats. Kommunfullmäktiges sammanträden kan du följa i direktsändning på webben. Du kan även se mötet i efterhand.

Så här styrs Höörs kommun under mandatperioden 2023-2026

Höörs kommun styrs av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, och Kristdemokraterna. Tillsammans har de 17 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige.

Kommunalråd

Johan Svahnberg (M) är kommunalråd på heltid och är även kommunstyrelsens ordförande.

Utöver kommunalrådet finns fem deltidsarvoderade politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott, för att förbereda beslut och politiskt styra kommunen.

De flesta politiker i Höör är fritidspolitiker som har timarvode för den tid de tillbringar i sammanträde samt en del av den tid som krävs för att förbereda sig och läsa in sig på ärenden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.