Förskollärare Sussi

Som förskollärare i Höörs kommun finns möjligheter både att påverka och att utvecklas, säger Sussi, förskollärare i kommunen sedan 2011.

– Jag känner mig delaktig och lyssnad på och sedan jag blev processledare så kan jag verkligen vara med och påverka ännu mer, menar Sussi.

Vara med och lägga grunden

Sussi gick en utbildning som hette Lek, utveckling och lärande, lärare 0-6 år. Idag heter utbildningen Förskollärarutbildning. Avdelningen på den förskola Sussi jobbar på har 16 barn som är 1,5 till 3 år gamla. Det är en rolig ålder att arbeta med, barn är fantastiska och har så mycket tankar, funderingar och reflektioner kring livet och det de får uppleva. Sussi säger att hon själv lär sig nytt varje dag då ingen dag är den andra lik. Att vara med och lägga grunden för barnens fortsatta lärande tycker hon är väldigt betydelsefullt och en av de största fördelarna med yrket.

Tredje pedagogen är viktig

I det förskoleområde Sussi arbetar i pågår ett projekt som innehåller flerspråkighet och naturvetenskap. Barnen får höra ord på olika språk och lärplattor används i projektet. Det finns appar som hjälpmedel med sagor och sånger på många olika språk. Det är viktigt att vara lyhörd och att snappa upp barnens tankar för att kunna spinna vidare på vad de är intresserade av. Ytterligare en viktig sak i arbetet med barn är den tredje pedagogen. Med den tredje pedagogen menas miljön. Miljön ska vara inbjudande och byggas upp så att den lockar barnen till aktivitet.

Utvecklingsmöjligheter i yrket

Sussi trivs jättebra som förskollärare i Höörs kommun och det beror till stor del på att hon har en bra chef, säger hon. En chef som lyssnar, är engagerad och driven. Sussi fick möjlighet att gå en processledarutbildning och blev därefter processledare. Tillsammans med andra processledare i kommunen ingår hon i en processgrupp som driver olika frågor och utvecklingsområden inom förskolan. De har jobbat en hel del med implementeringen av den nya reviderade läroplanen som träder i kraft snart. De har diskuterat innehållet på höstens fortbildning där det har inventerats vilka kompetenser de redan har inom förskolan. Är det någon som besitter en speciell kompetens kan denna person dela med sig.

Trivs bra i Höör

Sussi bor med make och två barn i Höör. Hon har bott i Höör i nästan hela sitt liv eftersom hon trivs så bra. Närheten till naturen, bra skolor och ett tryggt samhälle är några av anledningarna till att hon trivs. När hon är ledig umgås hon med familj och vänner och just nu är det ett nyinköpt hus och lite renoveringar som upptar hennes fritid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.