Sjukgymnast Maria och Arbetsterapeut Ellika

”Ett gott humör och en stark rygg”! Så stod det i broschyren om arbetsterapeututbildningen på 1970-talet. Båda sakerna kan vara bra att ha intygar Ellika med glimten i ögat, men det krävs kanske en hel del annat också.

Ellika har jobbat som arbetsterapeut sedan 1979 och har sedan 2012 haft Höörs kommun som arbetsgivare. Här jobbar hon i hemtagningsteamet med, bland andra, Maria som är sjukgymnast.

”Målet för våra medborgare är att bli av med oss”

Maria hade ett vikariat i kommunen mellan 2007 och 2009 och kom tillbaka 2014 då hon sökte och fick en fast anställning. Maria och Ellika har jobbat nära varandra sedan dess. De jobbar båda i hemtagningsteamet, som består av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och biståndshandläggare. Teamet tar emot medborgare som kommer hem efter en sjukhusvistelse. I snitt har de fem hemtagningar i veckan. Teamets uppgift är att tillsammans med medborgaren ta fram en tre veckor lång plan för att hjälpa medborgaren att träna sig på att komma tillbaka till vardagen. Målet är att medborgaren så småningom ska kunna klara sin vardag på egen hand igen.

Det finns inga ”vanliga” dagar

Både Ellika och Maria tycker det är en fördel att deras arbete är så fritt och varierat, att det går att lägga upp sitt arbete självständigt inom ramarna. Det finns inga ”vanliga” dagar. Arbetet är väldigt varierande och flexibilitet är ett måste eftersom det kan dyka upp akuta ärenden. Dock består dagarna naturligtvis också av vardagliga rutiner som morgonmöten, journalskrivning och hemtagningsplaneringar.

En liten insats kan betyda mycket

Båda två tycker att arbetet är meningsfullt eftersom de får så mycket tillbaka. Bara ett litet tips som ”Om du sätter ner den vänstra foten först” eller ett hjälpmedel som till exempel en toalettförhöjning, kan innebära ett stort framsteg för medborgaren i sin träning att komma tillbaka till sitt vardagsliv. När normalt sett enkla saker som att koka ett ägg eller knäppa en byxknapp inte fungerar då synliggörs behovet av hur viktigt det är att träna på dessa vardagsmoment. Maria och Ellika anser att det ger en tillfredsställelse att stötta någon att leva sitt liv så självständigt som möjligt.

Vad gör en sjukgymnast och vad gör en arbetsterapeut?

Maria gick sjukgymnastutbildningen, numera fysioterapeutprogrammet, och Ellika arbetsterapeututbildningen, numera arbetsterapeutprogrammet. Utifrån kan det vara svårt att särskilja yrkena men en sjukgymnast arbetar med den fysiska aktiviteten, det vill säga styrkan i kroppen, medan en arbetsterapeut arbetar mer med den dagliga vardagsaktiviteten, som att tvätta sig och klä sig bland annat. Men det är klart att rollerna går in i varandra och alla i teamet hjälps åt.

Bra pendlingsavstånd

Ellika bor i Hörby kommun och Maria i Eslövs så båda pendlar till jobbet. Ingen av dem har längre pendlingstid än 30 minuter enkel resa. Båda tycker att det fungerar bra och varvar kollektivtrafik med bilkörning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.