Senaste nyheter

 • Påverka kommunens arbete med miljö och klimat

  Är du, din förening eller ditt företag intresserade av att påverka kommunens arbete med miljö och klimat? Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun. Senast den 22 juni vill vi veta vad du tycker.

 • Vi söker en VD

  Vi söker nu en operativ VD för båda de nybildade dotterbolagen – lokalbolaget Höörs Fastighets Lokal AB (HFL AB) och för det allmännyttiga bolaget Höörs Fastighets Bostads AB (HFB AB). Vi letar efter en samarbetsinriktad, serviceinriktad och driven VD som framförallt stimuleras av att arbeta nära kommunala verksamheter med den komplexitet det innebär.

 • Ny digital tjänst för dig som vill bygga, ändra eller riva

  Nu ska ansökningsprocessen för medborgare som söker bygglov eller gör bygganmälningar bli effektivare. Idag lanseras en ny e-tjänst som ska vara ett stöd för medborgare och på sikt leda till att kommunens handläggning blir ännu snabbare och bättre.

 • Så hamnade plasttankarna i Frostavallen

  Mysteriet med de dumpade tankarna i Frostavallen har delvis fått sin upplösning. Det är en nästan osannolik historia som nu rullas upp.

 • Mysteriet med tankarna i Frostavallen

  I tisdags fick kommunens fastighetskontor brådskande information från miljöenheten om ett misstänkt miljöbrott. Någon hade dumpat fyra tankar med farligt avfall vid parkeringen nära pulkabacken i Frostavallen. Nu har tankarna och den förorenade jorden tagits om hand.

 • Storgatan förbättras

  Nu påbörjas arbetet med att bygga om en del av Storgatan med hjälp av entreprenören Fasab Mark AB. Den del av Storgatan som berörs av arbetet är den södra delen, mellan Parkgatan och Gamla Torg.

 • Hur ska kommunen arbeta med avfallshantering?

  Vill du påverka kommunens arbete med avfallshantering? Vi har tagit fram ett förslag på en ny renhållningsordning och vill nu gärna få in synpunkter från medborgare i kommunen.

 • Rekordstor befolkningstillväxt i Höör

  Befolkningen i Höörs kommun ökade med ovanligt många invånare under 2022. Anledningen är att det har byggts många nya bostäder och att intresset att bo i Höörs kommun ökat kraftigt de senaste åren. Vid årsskiftet hade kommunen 17 297 invånare, en ökning från föregående år med 343 invånare.

 • Undersökning till dig på äldreboende eller med hemtjänst

  Under mars månad kommer du som bor på äldreboende eller har hemtjänst att få en enkät där du kan svara på frågor om ditt äldreboende eller din hemtjänst.

 • Studieverkstad på Höörs Lärcentrum

  Torsdagen den 2 mars öppnar studieverkstaden på Höörs Lärcentrum. Studieverkstaden är till för medborgare som studerar inom vuxenutbildningen (SFI, grund, distans eller yrkesutbildning) och önskar hjälp med sina studier.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.