Senaste nyheter

 • Kommunfullmäktige sammanträder

  Onsdagen den 29 november är det dags för årets näst sista kommunfullmäktige. På dagordningen står bland annat budget för 2018. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att närvara.

 • Arbeten på stambanan

  Trafikverket byter räls mellan Höör och Stehag. Dessutom ska plankorsningen i Ormanäs fixas till. Arbetena sker under två helger i november och innebär buller samt att plankorsningen stängs.

 • Höstlovsprogrammet är klart

  Årets höstlovsprogram är fullspäckat med aktiviteter. Du kan till exempel delta i ett stort Lego-event på Älvkullen eller läskigt pyssel på biblioteket. Badet har gratis inträde för alla, hela veckan.

 • Lekfullt lärande på schemat

  Nyfikenhet och förväntan sprider sig i klassrummet när eleverna i årskurs 2 kommer in från rasten. Det visar sig att Björn och roboten Blue-bot är på besök.

 • Hur cyklar du?

  Hjälp oss göra Höör till en bättre cykelkommun. Just nu genomför vi en enkätundersökning. Enkäten innehåller frågor om hur ofta, var och varför du cyklar.

 • Åtgärder mot skadegörelse har haft effekt

  Våren och försommaren inleddes med mycket skadegörelse och oro i Höör, främst runt skolområdet och på Jeppavallen. För att komma tillrätta med problemen sattes en rad åtgärder in.

 • Samråd: Detaljplan för Bokehall-Bokeslund

  Syftet med aktualisering av planen är att anpassa den till modern standard för permanentbostäder, utan att förlora områdets naturnära karaktär. Samrådstiden är 10-31 oktober 2017. Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast den 31 oktober.

 • Polisens trygghetsmätning

  Årets trygghetsmätning pågår. Enkäten innehåller frågor om brott, störningar och trygghet. Resultatet används för planering av brottsförebyggande arbete och prioritering av resurser.

 • Studiestartsstöd – nytt studiebidrag

  Sedan den förste juli finns ett nytt studiebidrag att söka för dig som är arbetslös och bara har en kortare utbildning sedan tidigare.

 • Fristående förskolor och kommunens ansvar

  Med anledning av dagens artikel i Skånska Dagbladet, om tillsyn av en fristående förskola, vill Höörs kommun passa på att förklara begreppet förskola och kommunens roll gentemot fristående förskolor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.