Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag, är samhällets yttersta skyddsnät för dig eller de som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand. Det kan beviljas till dig som bor eller vistas i kommunen och inte kan få ditt eller sitt behov av försörjning tillgodosett på något annat sätt.

Till sidan Mitt försörjningsstöd

Försörjningsstödet är individuellt och behovsprövat och regleras av socialtjänstlagen. För att vara berättigad krävs det att man gjort allt man kan själv för att klara sin och sin familjs försörjning. Tanken är att försörjningsstöd ska vara en tillfällig lösning.

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 10.30 – 11.30. Ring kommunens Medborgarcenter, 0413- 280 00, så lotsar de dig vidare.

Försörjningsstödet är tänkt som komplement

Biståndet är tänkt som ett komplement när lön eller andra stödformer som exempelvis bostadsbidrag, a-kassa eller sjukpenning inte räcker till. För att ansöka om ekonomiskt bistånd eller för att få råd och stöd kontaktar du socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Hur stort är biståndet?

Hur mycket pengar du kan bli beviljad beror bland annat på hur många man är i familjen, vilka andra inkomster som finns och på hur dyrt boende du har.
Biståndet är uppdelat i två olika delar där den ena kallas riksnormen och är samma för alla kommuner i landet. Denna del är anpassad efter ålder och ifall man är gift, sambo eller inte. Denna del ska täcka behovet av:

 • kostnader för mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon

Utöver detta kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till utgifter i form av boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackavgifter med mera.

Om man har rätt till bistånd prövas utifrån ens aktuella tillgångar och inkomster, samt utgifter. Inkomster kan exempelvis vara lön, barnbidrag eller a-kassa. Du kan själv göra en provberäkning på socialstyrelsens hemsida.

Att tänka på vid ansökan av bistånd

 • Föräldrar är försörjningsskyldiga för barn upp till 18 år eller tills de slutfört sina gymnasiestudier, dock längst till 21 år.
 • När man studerar har man sällan rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Lever man som sambo eller gift kommer bådas inkomster att medräknas vid utredning av rätt till bistånd, man har med andra ord försörjningsskyldighet mot varandra.
 • Har du sökt alla generella förmåner du har rätt till, exempelvis underhållsstöd och bostadsbidrag?
 • Har du sparade pengar eller tillgångar, som exempelvis en bil, du kan sälja och få pengar för som du kan leva av?
 • Står du till arbetsmarknadens förfogande? Är du inskriven på arbetsförmedlingen? Söker du alla jobb du har kompetens för?
 • Om du är sjuk och lider av ohälsa har du kontakt med vården? Är du sjukskriven?
 • Kan du söka billigare boende eller på annat sätt minska dina vardagliga omkostnader?
 • När du lämnar in en ansökan till kommunen är det viktigt att du lämnar in alla efterfrågade handlingar och i tid, annars riskerar man att få avslag på sin ansökan.

Överklagan

Ansöker du om bistånd och får avslag kan du överklaga beslutet. Detta både om du fått helt eller delvis avslag.  För att kunna överklaga behöver du få ett skriftligt beslut. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten, men lämnas in till kommunen. Överklagan måste vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Andra vägar att finna stöd och hjälp när ekonomin känns svår

 • Arbetsförmedlingen kan ge dig stöd mot arbete
 • Komvux kan ge dig information mot utbildning
 • Försäkringskassan kan ge dig svar på om du sökt alla de bidrag du har rätt till.
 • Du kan samtala med kronofogden kring indrivning och förbehållsbelopp.
 • Du kan ta kontakt med Budget- och skuldrådgivningen i Höörs kommun för att få råd och praktisk hjälp med att lägga upp en hushållsbudget, upprätta avbetalningsplaner eller söka skuldsanering.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.