Konsumentvägledning

Konsumentvägledning är en opartisk verksamhet som ger dig som privatperson vägledning i vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.

Konsumentvägledningens syfte är att ge medborgarna i Höörs kommun hjälp till självhjälp vid reklamation och tvistelösning. Våra råd ska endast ses som en allmän vägledning och är inte bindande.

Konsumentvägledningen hanterar inte tvister mellan två privatpersoner eller två näringsidkare. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist. Vi förhåller oss neutrala och agerar inte ombud.

Du kan kontakta konsumentvägledarna via e-post, telefon eller genom besök i Medborgarcenter Höör. Vägledningen är kostnadsfri.

Till konsumentvägledaren kan du vända dig:

  • för att få råd före ditt köp.
  • för att få veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.
  • för att få information om vilka regler och lagar som gäller för dig som konsument.
  • för att få information om hur du gör när du ska klaga.
  • för att få råd om vad du ska göra när du och ett företag inte är överens.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.