Konsumentvägledning

Konsumentverket är en myndighet som erbjuder kostnadsfri vägledning till konsumenterna.

I dagsläget har vi ingen lokal konsumentvägledning utan hänvisar till konsumentverket.

Konsumentvägledningens uppgift är att

  • ge råd och anvisning inför köp av varor och tjänster
  • bistå vid reklamationer och tvister
  • ge information om konsumentlagstiftning
  • bevaka företagens marknadsföring

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.