Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Resor, transporter och besök

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bland annat färdtjänst, ledsagarservice eller parkeringstillstånd.

Ledsagarservice

Om du inte kan åka på egen hand med färdtjänsten har du rätt att ha en ledsagare med dig under resan.
En ledsagare är en person som får följa med utan extra kostnad och som du ordnar själv.

Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med våra bussar och tåg, kan färdtjänst vara ett alternativ. Med särskilt tillstånd kan du bli beviljad färdtjänst. Du reser då med personbil eller specialfordon med serviceresor.

Färdtjänst kan du ha rätt till om du:

  • har svårt att på egen hand resa med den allmänna kollektivtrafiken och har en varaktig funktionsnedsättning, som beräknas vara i mer än tre månader.
  • bor i någon av de kommuner som Region Skåne har avtal om färdtjänst med.

Skånetrafikens färdtjänsthandläggare utreder och beslutar om du kan få färdtjänst.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Som rörelsehindrad kan du få ett tillstånd som tillåter dig att parkera på särskilda reserverade platser. Läs mer på vår sida om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.