Parker och grönområden

En mötesplats för människor och en grön oas för en stunds avkoppling. Våra parker är spontana samlingsplatser, natursköna områden för rekreation och förströelse. Här finns både naturlig och planterad växtlighet och inslag av vatten.

En park med en vattendrag.

Det offentliga rummets utformning säger mycket om en plats. Ibland är parker platser som vi bara passerar och ibland är de platser där vi väljer att vistas. Parkens innehåll kan skifta från botaniska värden till konst eller lek, men ofta med det gemensamma att parken får människor att mötas.

Parker

Kommunens mål

Målet är att låta naturmarken under kontroll växa in mot centrum och vid behov anlägga naturmark i såväl nya som äldre bostadsområden. Grönområden ska utformas som rekreationsområden där de naturliga inslagen är helt dominerande.

Ansvar och skötsel

Samhällsbyggnadssektor har ansvaret för skötsel av kommunens parker. Vi skapar, bevarar och utvecklar cirka 150 ha grönområden i form av naturområden, parker, lekplatser och gatuplanteringar i Höörs och Tjörnarps tätorter, vilka enligt detaljplan är utlagda som grönområden.

Felanmälan och synpunkter

Du hjälper oss att hålla parker och grönområden fina och säkra genom att anmäla fel i vår e-tjänst eller lämna dina synpunkter till oss.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.