Totalt Grill- och eldningsförbud – extremt hög brandrisk

Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla, brandrisken i skog och mark är extremt hög. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i utegrill på ben inom egen tomtmark i hela Skåne län.

Pocketparken

På Fogdarödsområdet, vid vändzonen på Ribbgränd, finns en pocket park - eller fickpark, liten park, på svenska.

En pocket park är som namnet avslöjar en park i miniformat och just denna är woodlandinspirerad.

Vad betyder woodland?

Ett woodland är en skogslik plantering med skuggtåliga växter. Många sorters växter täcker hela planteringsytan. Alla nivåer finns med; marktäckare, buskar och träd. I just denna pocket park finns en liten gräsyta med en trädbänk runt en humlebok. Där kan du sitta och koppla av. Genom parken löper en stig av mjukt träflis där du kan gå och njuta av växterna på nära håll.

Vilka växter finns här?

Växtlistan är lång men som ett urval kan nämnas träd som katsura, glanshagtorn, ginkgo, japansk magnolia och pelarkörsbär, buskar som japansk blodlönn, japansk lärk, trädgårdsazalea och kejsarolvon. Bland perennerna hittar vi rödbladigt silverax, bergormrot, vit sockblomma, myskmadra, brunnäva, hybridjulros, daggfunkia, löjtnantshjärta, strutbräken, stensöta, fläcklungört, skuggviolruta, skär spetsmössa, hårig skugglilja och stort treblad!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.