Totalt Grill- och eldningsförbud – extremt hög brandrisk

Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla, brandrisken i skog och mark är extremt hög. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i utegrill på ben inom egen tomtmark i hela Skåne län.

Thulinparken

Thulinparken är en liten park mellan Industrigatan och Skogsängsvägen, en doldis i ett villaområde. Parken innehåller mycket buskage som bildar avgränsningar mot gatorna men även en liten damm där vattnet rinner genom från Kolljungabäcken på sin färd mot Höörsån och Ringsjön.

Här finns en mindre lekyta med naturliga material som pilkojor, gungdjur i trä och ekflis som underlag. En härlig oas som inbjuder till både lugn och ro men även till bus för de yngsta.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.